Sonucu Daralt
Kategori
(x)Tarih Araştırmaları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 10 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  30
İlk Çağlardan Osmanlı'ya  Diyarbakır
Diyarbakır (Amid) tarih boyunca siyasi, jeopolitik ve stratejik açıdan bölgenin önemli şehirleri arasında yer almıştır. Şam, Cezire ve Anadolu'da hâkimiyet kuran büyük devletler ve liderler bu özelliklerinden dolayı Diyarbakır gibi önemli bir şehri göz ardı edememişlerdir. Üç bölgenin kavşak noktasında yer alan şehir, ticari olarak da büyük bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Şehrin, geniş bir hinterlandın siyasi ve ekonomik merkezi olması, günümüze kadar ayakta kalan güçlü surlarla çevrilmesini zorun
23.1 TL. 33 TL.
 %  30
Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır
Modern dönemlerde göz ardı edilen İslâm şehrinin farklılıklar şehri olma özelliği, İslâm şehir teorilerinin merkezinde yer alması gereken bir özelliktir. Burada altı çizilmesi gereken ana mesele İslâm şehrinin salt bir Müslüman şehri olmadığıdır. Diyarbakır/Amid örneğinde olduğu gibi şehir, hem Hristiyan hem de Müslüman şehridir. Etnik olarak ise hem Süryani hem Ermeni hem de Kürt ve Türk şehridir. Bir İslâm şehri olarak Diyarbakır'da bütün bu dinî ve etnik unsurların kendine ait bir şeyler bulduğu ve şehri
42 TL. 60 TL.
 %  30
Diyarbakır Mekân, Toplum, Ekonomi
İnsanoğlunun barınma amaçlı mekân inşa etmesi başta fizyolojik temelli bir eğilim olsa da, zamanla mekâna farklı kazanımlar katarak, mekânı barınma ihtiyacının dışına taşan çok yönlü bir yapıya dönüştürmüştür. Bu dönüşüm sonucunda çok geniş mekânlar olarak kabul edebileceğimiz şehirler ortaya çıkmıştır. Öte yandan, toplumların kendilerini bir mekân üzerinden var edip gerçekleştirdikleri düşünülecek olduğunda, insanlığın kendi arasındaki mücadelelerinin büyük bir kısmının bir mekâna egemen olma mücadelesi ol
23.1 TL. 33 TL.
 %  30
Diyarbakır Âlimler, Ârifler, Edîpler
Peygamberler yurdu, sahabeler şehri, evliyâlar durağı bir şehir; ilim, irfân ve edebiyatta pek çok âlim, ârif ve edip yetiştirmiş emsâlsiz bir uygarlık merkezi; sultanların gözdesi, seyyâhların uğrağı, sanatkârların ilhâm kaynağı Diyarbakır ... Sayısız kültür ve medeniyetin hafızasını benliğinde özümserken nice milleti kucaklayıp, sayısız topluluğu da bağrına bastı. Fakat Diyarbakır'ın bağrına basarken daha da anlam kazandığı, kendini biçimlendirdiği medeniyet ise İslâm oldu. 639 yılında Hz. Ömer döneminde
23.8 TL. 34 TL.
 %  30
Cumhuriyet Dönemi Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dinler, İnançlar ve İslam Düşün
Farkı dinlerin ve inançların öğretimi önemli kabul edilmekle birlikte bunun amaç, içerik ve yöntemlerinin nasıl olacağına yönelik dünyada çeşitli modeller ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Türkiye de kendi tarihsel ve toplumsal gerçekliği doğrultusunda din eğitimine okul sistemi içinde yer vermemekten, isteğe bağlı veya zorunlu vermeye kadar birçok uygulamayı denemiştir. Özellikle okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin tüm öğrenciler için zorunlu yapılmasından sonra toplumun farklı kesimlerinden
23.1 TL. 33 TL.
 %  30
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman
Kanunî, rüyasında Efendimiz'i(s.a.v) görmüş ve kendisine şöyle buyrulmuş: Belgrad, Rodos ve Bağdat kalelerini fethedesin sonra da benim şehrimi imar edesin! Bu emir üzerine, Kanunî hemen Haremeyn'i imar ve iskân projelerine başlar. Hatta vasiyetinde şahsî servetinden hacılar için su getirecek bir vakıf kurulmasını ister. Kızı Mihrimah Sultan da babasının bu vasiyetini yerine getirir ve Arafat'taki Ayn-ı Zübeyde Suyu'nu Mekke'ye ulaştırır. Dünya önünde eğilirken, Kanunî, Peygamber'ine şöyle yalvarır: Nûr-
14.7 TL. 21 TL.
 %  30
Kudretli Sultan 2. Abdülhamid Han
Sultan 2. Abdülhamid Han! Herkes onu, kendi siyasi tercihine göre yorumlamış, Ulu Hakanla, Kızıl Sultan arasına sıkıştırılıp, kavga odağına dönüştürülmüştür. Resmî Tarihin (ki ders kitaplarında somutlaşır) yıllar boyu Kızıl Sultan dediği Abdülhamid Han, alternatif tarihte Ulu Hakana dönüşmüştür; Resmî Tarih'in vatan haini ilan ettiği Sultan Vahdettin ise, büyük vatansever olarak selamlanmıştır. Tarihe günlük siyaset karıştırmanın, tarihi, güncel ya da ideolojik çatışmaların kaynağına dönüştürmenin sayılamay
14.7 TL. 21 TL.
 %  30
Eserleri ve Hizmetleriyle 2. Abdülhamid
Sultan 2. Abdülhamid Han, içinde bulunduğu fitne ortamına ve etrafın ateşle çevrili olmasına rağmen itidalini kaybetmeden hizmet etmiş ve tarihe damgasını vurmuş ender şahsiyetlerdendir. Rabbine her an hesap vermenin sorumluluğu içinde, kurtlara karşı mücadelesini sürdürürken şahsını ve makamının onurunu korumuştur. Merhamet, ahlak, hak ve adaleti idarecilere örnek olan ileri görüşlü padişahın, gün geçtikçe değeri daha iyi anlaşılmaktadır... Asrımızın tehlikelerinden emin olmak için misyonunu kavramış bir
19.6 TL. 28 TL.
 %  30
Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Mâturîdîlik
Bu kitapta, araştıran ve her şeyin mümkün olan en iyisinin yapılmasını isteyen; problemlerin aklın ışığında çözülmesini tavsiye eden, kardeşlik ve eşitlik, birlik ve beraberlik, barış ve adalet anlayışı üzerine kurulan iman nazariyesini savunan büyük Türk bilgini Ebû Mansûr el-Mâturîdî'nin İslam anlayışını göreceksiniz. Bu araştırmada, İmam Mâturîdî'nin hayatı, eserleri, hocaları ve öğrencileri hakkında bilgi verilmekte, onun metodu, tevhid, iman, amel ve siyaset anlayışı analiz edilmektedir. Ayrıca İmam Mâ
13.3 TL. 19 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 10 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1